Iz Naše Ponude Izdvajamo


Prednosti i primena naših uređaja BC za prečišćavanje otpadnih voda

  • za kuće-velika domaćinstva
  • naselja, sela i manje gradove
  • motele,hotele,restorane, pansione
  • splav restorane,
  • odmarališta,rekreativne centre
  • kamp naselja, sedišta firmi,
  • radna mesta udaljena od glavne baze, vojsku stacioniranu i mobilnu
  • auto perionice, i druga industrijska postrojenja
  • rekonstrukcija starih postojećih septičkih jama

Envi Pur - Katalozi proizvoda


O svemu ostalom obratite se direktno nama u Beogradu ili pogledajte zvanični web sajt na kome možete pronaći još dosta korisnih informacija.
Web Sajt: www.envi-pur.com